centrale verwarming
installatie    onderhoud    service

Inregelen van uw cv installatie

 

CV inregelen

Bespaar met een simpele ingreep

Heeft u ook een radiator in de badkamer die altijd gloeiend heet wordt, terwijl het beneden in de keuken ijskoud is? Duurt het ‘s ochtends altijd zo lang voordat de woonkamer op temperatuur is? Dan is het hoog tijd dat u uw CV installatie laat inregelen. U bent waarschijnlijk niet de enige, want volgens onderzoek functioneert  namelijk 75% van de cv ketels niet optimaal. In Nederland is al meer dan 70% van de cv-ketels een HR-ketel. Hiervan werd altijd aangenomen dat deze zeer energiebesparend functioneren. Voorwaarde is echter wel dat de retourtemperatuur van de installatie beneden de 55°C blijft. Alleen dan kan de ketel goed condenseren en zo het beoogde hoge rendement bereiken. De constatering dat het merendeel van de cv-ketels niet optimaal functioneert heeft hier alles mee te maken en heeft twee voorname oorzaken:

• De retourtemperaturen zijn in de praktijk veel te hoog
• De hoeveelheid water die wordt gecirculeerd is veel te groot

Beide oorzaken zijn te wijten aan het feit dat de cv-installatie niet wordt aangepast op de installatie van een HR-ketel. De oplossing daarvoor is echter eenvoudig. Met de alom bekende radiatorthermostaten en het waterzijdig inregelen daarvan is de installatie perfect op de werking van de HR-ketel af te stemmen.

Wat is CV optimalisatie?

Het optimaliseren van een installatie is te vergelijken met het afstellen van een auto. Als alles goed op elkaar is afgestemd, rijdt de auto zuinig en comfortabel. Bij een cv installatie is dat net zo. Cv optimalisatie betekent dat naast het verhelpen van geconstateerde gebreken aan de cv, de installatie ook waterzijdig wordt ingeregeld. Goed ingeregeld wil zeggen dat door alle radiatoren voldoende water stroomt, dat op de juiste temperatuur is.

Waarom inregelen?

Het inregelen van de installatie voorkomt dat er onnodig veel water wordt gecirculeerd. Dit water moet allemaal opgewarmd worden en zorgt dus voor een hoger gasverbruik. Inregelen zorgt er ook weer voor dat de retourtemperaturen lager worden en het bespaard bovendien op het elektrisch energieverbruik van de pomp in de ketel, die hoeft immers veel minder water te circuleren. In de praktijk zijn de volumestromen in niet ingeregelde installaties vaak meer dan 3 of 4 keer zo groot als nodig is. Als u verwacht dat dit dan nog wel een positief effect heeft op bijvoorbeeld de opwarmtijd van de installatie komt u helaas ook bedrogen uit. Het teveel aan water zorgt voor een verwaarloosbare extra warmteafgifte.

Waarom Radiatorthermostaten?

In Nederland wordt vanwege -misplaatste- zuinigheid nog altijd veel gebruik gemaakt van handbediende radiatorafsluiters. Deze zijn in aanschaf weliswaar iets goedkoper dan thermosstatisch geregelde radiatorthermostaten maar de meerprijs ervan wordt door de eigenaren van de installaties binnen 2 á 3 jaar terugverdiend vanwege de energiebesparing die radiatorthermostaten realiseren. Naast de energiebesparende argumenten levert het gebruik van radiatorthermostaten bovendien veel meer comfort. De temperatuur is per vertrek apart te regelen en zo helemaal op wens van de gebruiker af te stemmen.

Klik om te zien hoe een radiatorthermostaat werkt en hoe u er optimaal rendament uit kunt halen.

Wist u dat u door het gebruik van radiatorthermostaten in plaats van handbediende radiatorafsluiters gemiddeld al zo’n 10% besparing op gasverbruik kan worden gerealiseerd. Handbediende radiatorafsluiters staan in de praktijk volledig open of helemaal dicht. Op het moment dat de ketel warmte aflevert zal het opgewarmde water via de afsluiter door de radiator worden gevoerd en daarbij zijn warmte afgeven. Met radiatorthermostaten wordt de hoeveelheid water die door de radiator wordt gevoerd afgestemd op de warmtebehoefte in het vertrek. Zodra de temperatuur in het vertrek de gewenste waarde begint te naderen zal de hoeveelheid water steeds iets meer worden beperkt. Zodat niet onnodig veel water door de radiator heen stroomt.

Wat levert het inregelen van uw CV  op?

  • 1. Jaarlijks 10% tot 15% besparing op uw gasverbruik.
  • 2. Comfort. De warmte wordt beter verdeeld en alle vertrekken bereiken de gewenste temperatuur
  • 3. Binnen 2 á 3 jaar terugverdiend.
  • 4. Een beter milieu. Door de verminderde CO2 -uitstoot draagt u bij aan het tegengaan van het broeikaseffect.

G.S. van Ruwiellaan 24
3621XA Breukelen
info@hqtech.nl
+31 6 53 46 96 60

 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoon nummer (verplicht)

Uw bericht